Welke waarneemlocaties heb ik tot mijn beschikking? Balkon, galerijzijde en in het veld. Balkon en galerij zijn bruikbaar maar hebben wel hun beperkingen. Van de waarneemlocaties balkon, galerij en in het veld heb ik 360° panorama's (zie noot 1) vanuit het gezichtspunt van de parallactische montering gemaakt en als 'user landscapes' ingebracht in Stellarium. Op deze wijze is het makkelijk te zien wat ik ongeveer wel en niet kan zien van de sterrenhemel op een bepaalde locatie, datum en tijdstip.

Noot 1. Voor meer 360° panorama's van Rotterdam zie PANORAMAVIEW Fotografie.
1. Waarneemlocatie op het balkon
Het blikveld vanaf het balkon is op 3° na perfect richting zuiden maar is niet alleen belemmerd door de muren in oost- en westelijke richting maar ook door het hekwerk daar de hoogte van de parallactische montering slechts 70cm is. Hier heb ik geen zicht op de poolster waardoor ik overgeleverd ben om de pooluitlijning uit te voeren met de drift align tool in PHD2 wat meer tijd kost dan met de iOptron iPolar pooluitlijningscamera met de poolster in het vizier. Voordeel van het beperkte zicht en lage montering is dat de wind vrijwel geen roet in het eten gooit.

Afbeelding 1a - Het blikveld vanaf het balkon richting zuiden in Stellarium. Bortle 8/9 weergave.

2. Waarneemlocatie op de galerij
Op deze waarneemlocatie (noorden) kan ik de poolster wel zien ondanks de flinke belemmering zodat ik met de iPolar pooluitlijningscamera een snellere pooluitlijning verkrijg dan met de drift align tool op de balkonlocatie. Hier heb ik iets meer last van de wind en vrij veel lichtvervuiling (Class 8 Bortle).

Afbeelding 2a - Het blikveld vanaf de galerijzijde richting noorden in Stellarium. Bortle 1 weergave in mijn dromen!

3. Waarneemlocatie in het veld
Op de waarneemlocatie in het veld is de sterrenhemel een stuk donkerder (Class 6 Bortle) en heb ik vrij zicht zodat pooluitlijning met iPolar beter zijn dan met de Drift Align Tool in PHD2. De wind zal nu wel een rol kunnen spelen.

Afbeelding 3a - Het blikveld in het veld richting oosten in Stellarium. Bortle 1 weergave in mijn dromen!

Back to Top