De parallactische montering heeft zijn First Light ondergaan op de waarneemlocatie op het balkon op 5 maart 2021. De lichtvervuiling op deze waarneemlocatie heeft volgens de Bortle schaal een waarde van 8. De Bortle schaal loopt van 1 t/m 9 waarbij 1 het minste lichtvervuiling en bij 9 het meeste lichtvervuiling optreedt. Steden en randgemeenten hebben over het algemeen Bortle 8 of 9.
De grote nevel onderaan in de onderstaande foto is de Orion Nevel M42. Deze nevel heeft een doorsnede van ongeveer 24 lichtjaar en staat op een afstand van 1344 lichtjaar van de Aarde. Je ziet dus de nevel op de foto zoals die er 1344 jaar geleden uit zag. Klik op afbeelding 1 voor een hogere resolutie.
Gegevens:
Nevels in sterrenbeeld Orion | 5 maart 2021 - 20:30 | Bortle 8 iOptron SkyGuider Pro Canon EOS R | Canon RF70-200mm f/2.8 (f/4) op 200mm Lights: 80 x 60sec | Darks: 25 | Biases: 25 | Flats: 25

Afbeelding 1 - Wide Field (v.l.n.r.) van de Flame Nebula NGC 2024, Horse Head Nebula Barnard 33, Running Man Nebula NGC 1977 en uiterst rechts de Orion Nebula M42 en Witch Head Nebula NGC 1909 aan de zuidelijke hemel in de winter.

Afbeelding 2 - De locatie aan de hemel in Stellarium (geroteerd) van de uitgesneden foto in afbeelding 1.

In onderstaande video wordt een geanimeerde reis gemaakt vanaf de Aarde naar de Orion Nebula M42. In het begin zie je de band van de Melkweg. De kleine blauw/witte sterretjes die je op het einde diep in de nevel ziet zijn sterren in wording met een stofwolkring waaruit later eventueel planeten ontstaan. M42 is een soort kraamkamer van zonnestelsels.
In mijn portfolio op de volgende pagina zijn niet alleen foto's te zien van mijn huidige montering maar ook die ik gemaakt heb met een vorige camera vanaf een vast statief en met een voorgaande parallactische montering zonder volgmotoren. De foto's zijn verdeeld in de vier hoofdgroepen van de astrofotografie zoals uiteengezet in de Inleiding. Het 'Deep Sky Objecten' album is in ontwikkeling en wordt aangevuld met foto's van de parallactische montering met volgsysteem.
Back to Top