Van de waarneemlocaties balkon, galerij en in het veld heb ik *360° panorama's met het gezichtspunt van de parallactische montering gemaakt en als 'user landscapes' ingebracht in Stellarium. Op deze wijze is het makkelijk te zien wat ik ongeveer wel en niet kan zien van de sterrenhemel op een bepaalde locatie, dag en tijdstip.

* Voor meer 360° panorama's van Rotterdam zie PANORAMAVIEW Fotografie.
1. Waarneemlocatie op het balkon

Het blikveld vanaf het balkon is op 3° na perfect richting zuiden maar is niet alleen belemmerd door de muren in oost- en westelijke richting maar ook door het hekwerk daar de hoogte van de parallactische montering slechts 70cm is. Hier heb ik geen zicht op de poolster waardoor ik overgeleverd ben om de pooluitlijning uit te voeren met de drift align tool in PHD2 wat meer tijd kost dan met de iOptron iPolar pooluitlijningscamera met de poolster in het vizier. Voordeel van het beperkte zicht en lage montering is dat de wind vrijwel geen roet in het eten gooit en er bijna geen onderlinge foto's, ook wel subs genoemd, mislukken.

Afbeelding 1 - Het blikveld vanaf het balkon richting zuiden in Stellarium.

2. Waarneemlocatie op de galerij

Op deze waarneemlocatie (noorden) kan ik de poolster wel zien ondanks de flinke belemmering zodat ik met de iPolar pooluitlijningscamera een snellere pooluitlijning verkrijg dan met de drift align tool op de balkonlocatie. Hier heb ik iets meer last van de wind.

Afbeelding 2 - Het blikveld vanaf de galerijzijde richting noorden in Stellarium.

3. Waarneemlocatie in het veld

Op de waarneemlocatie in het veld is de sterrenhemel een stuk donkerder (Bortle 6) en heb ik ondanks een paar bomen rondom vrij zicht. Ideaal dus.

Afbeelding 3 - Het blikveld in het veld richting westen in Stellarium.

Hoe komen we eigenlijk tot een Wide Field foto? Zoals ik al in de inleiding heb genoemd is deze tak van astrofotografie een tijdrovende bezigheid. Waarom dit is leg ik uit op de volgende pagina.
Back to Top